team member
Д-р Калин Стоянов лекар по дентална медицина

управител на дентална клиника "Младост"

team member
Д-р Мая Бисеркова лекар по дентална медицина

Специалност
Детска дентална медицина и Консервативно зъболечение

team member
Д-р Георги Стоянов лекар по дентална медицина

общопрактикуващ

team member
Д-р Йордан Йорданов лекар по дентална медицина

Специалност
Орална хирургия

team member
Д-р Светлана Серкеджиева лекар по дентална медицина

общопрактикуващ

team member
Д-р Албена Иванова лекар по дентална медицина

общопрактикуващ

team member
Д-р Весела Динева лекар по дентална медицина

общопрактикуващ

team member
Главна м.с. Мариела Караиванова
team member
м.с. Ева Евтимова
team member
м.с. Елизабета Донкова