Имплантологията е раздел от стоматологията, свързан с имплантиране в костите на имплантати - имитиращи зъбни корени, които служат, за да носят или стабилизират различни видове конструкции - отделни зъбни корени, мостове, стабилизиране на подвижни протези.
Имплантатите се поставят чрез финна, минимално травматична процедура.