• Оперативно изваждане на ретенирани зъби, фрактурирани, в малпозиция • Оперативно отстраняване на зъбни рануломи • Оперативно разкриване на ортодонтски зъби • Оперативно премахване на мъдреци в зародиш /гермектомия/
Аугментационна пластика на костите /удебеляване с цел поставяне на имплантати/ , синус лифт, сплит графт, остеотомия.
Пародонтална хирургия /лечение на венечни заболявания - гингивити и пародонтити/ и предпротетична хирургия /премахване на деформитети преди протезиране/