ЛАЗЕРНА СТОМАТОЛОГИЯ

 

Съвременен метод, позволяващ да се извършват много ефикасно различни процедури в стоматологията - разкриване на имплантирани имплантати, обработка на дълбоки джобове в пародонтологията, отстраняване на френулуми, отстраняване на кариес, премахване на зъбен камък. Всички процедури са с бързо безболезнено заздравяване.
 
Лечение на детски зъби с лазер
Обработката на детските зъбчета с лазер е без характерния за зъболекарските кабинети шум,без вибрация, без контакт и без фактора "страх", което прави лазерът предпочитан за работа от децата деца.
 
Обработка с лазер преди поставяне на силант
Лазерната обработка гарантира пълното остраняване на бактериите и постигането на 100% чиста зъбна повърхност на новопробилия зъб преди поставянето на силант.
 
Лазерно асистирана хирургия
Чрез лазерът може да се постигне максимално прецизна и щадяща хирургична интервенция. Не се налага последващо поставяне на шеф, намалява до минимум следоперативния оток и болка. Използва се при корекция на френулум (френулотомия), разкриване на непробили мъдреци, разкриване на поставени в костта имплантати и при корекция на костта, преди изготвяне на подвижни протези
 
Лазерно асистирана кариесология
Кабинетът в Младост 1 разполага с лазер Syneron LiteTouch, който е уникален по рода си, един от малкото на територията на София, позволяващ отстраняването на кариозна зъбна тъкан без употреба на страндартно зъболекарско оборудване. При него няма вибрация, контакт и шума характерен за турбините, което го прави изключително подходящ за малки деца и хора с дентофобия.
 
Лазерно асистирана имплантология
Лазерът е златен стандарт е обработката на инфектирани имплантати и дава най-добри резултати в елеминирането на бактериите, без засягане на имплантата. Може да се използва и за разкриване на импланатите поставени в костта.
 
Лазерна корекция на венците
Лазерът се използва за максимално прецизна корекция на венците, дизайн на усмивката и премахване на оцветявания на венците.

 НАУЧИ ПОВЕЧЕ