ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ

 

Прилага се в случай на несъдействие на пациента да му се извърши манипулация с местна анестезия, както и при по-големи по обем процедури.