ОРАЛНА ХИРУРГИЯ

Диагностиката на кисти, тумори и имплантологични случаи се извършва с ново поколение 3D скенер, с които разполага рентгеновият кабинет към Клиника Младост 1.

 

Операции, свързани със зъби

 • Оперативно изваждане на ретенирани зъби, фрактурирани, в малпозиция
 • Оперативно отстраняване на зъбни рануломи
 • Оперативно разкриване на ортодонтски зъби
 • Оперативно премахване на мъдреци в зародиш /гермектомия/
 • Поставяне на дентални импантати
 • Отстраняване на челюстни и мекотъканни кисти
 • Пластика за затваряне на комуникация с максиларния синус
 • Хирургично лечение на възпалителни процеси в лицево-челюстната област – абсцеси
 • Травми на зъбите и меките тъкани
 • Аугментационна пластика на костите
 • Аугментационна пластика на костите /удебеляване с цел поставяне на имплантати/ , синус лифт, сплит графт, остеотомия.
 • Отстраняване на слюнчести камъни, бужиране на слюнчести канали
 • Пародонтална хирургия и предпротетична хирургия
 • Пародонтална хирургия /лечение на венечни заболявания - гингивити и пародонтити/ и предпротетична хирургия /премахване на деформитети преди протезиране/
 • Отстраняване на доброкачествени тумори на челюстните кости и меките тъкани в устната кухина
 • Биопсия на туморен процес с цел диагностика, верификация на тумор