ПРОТЕЗИРАНЕ

 

Раздел от денталната медицина, занимаващ се с възстановяване на дефекти в зъбните редици.
 
Протезиране с неподвижни конструкции
Биват единични коронки и мостови конструкции, изработени от различни материали, съобразени с желанията и възможностите на пациента.
 
Протезиране с подвижни конструкции
При неограничени дефекти /липса на достатъчно опорни зъби за мостова конструкция/ се налага изготвяне на снемаеми конструкции /подвижни протези/ . Клиниката предлага богат избор на материали за изработката им.